సాహితీ వాజ్మయికి నీరాజనం

2020 లో వంగూరి ఫౌండేషన్ వారు నిర్వహించిన ఏడవ ప్రపంచ సాహితీ సదస్సు సందర్భంగా ఆస్ట్రేలియా మరియు న్యూ జిలాండ్ ప్రతినిధిగా నన్ను నియమించడం జరిగింది. అప్పట్లో ఒక సాహితీ ప్రతినిధిగా ఇదివరకు నిర్వహించిన బాధ్యతే గదా అని ఒక సదవకాసాన్ని…

కావ్యేషు నాటకం రమ్యం

నాటక రంగానికి పెద్ద పీట. ఒకప్పుడు పద్య నాటకాలు తరువాత సాంఘిక నాటకాలకి ఆంద్ర దేశం పుట్టినిల్లు.  దసరా, సంక్రాంతి, ఉగాది ఇత్యాది పండగలొస్తే నాటకాల సందడి.  ఏ నాటకాలు వేయాలి, ఎవరిని పిలవాలి, వారు అందుబాటులో ఉన్నారో లేదో అని…

సాహితీ యాత్రకు సమర శంఖారావం

2018వ సంవత్సరం ఆస్ట్రేలేసియా ప్రాంతంలో సాహితీ యాత్రకు  శ్రీకారం చుడితే ఆస్ట్రేలియా న్యూ జిలాండ్ దేశాలలో నివసిస్తున్న తెలుగువారి సాహితీ సమాలోచనలకు శంఖారావమై ‘తొలిసంధ్య’ గా వెలిగి ప్రతీ ఏటా ఒక పండగలా జరుపుకోవాలన్న ఆకాంక్షకు బీజం వేసింది.  దీని ఫలితమే…

ఆస్ట్రేలియా అష్టావధానం

ఏ జన్మ పుణ్యమో ఈ జన్మ ధన్యం.  ‘అనువుగాని చోట నధికులమనరాదు’ అన్న నానుడి నధిగమించి పరభాషా సంస్కృతితో సహజీవనం చేస్తూ ప్రపంచంలోనున్న 6,500 భాషల్లో మన భాషలోనే ఉన్న ఉత్కృష్టమైన ‘అవధాన’ ప్రక్రియ ఆస్ట్రేలియాలో నివసిస్తున్న వారు  మెల్బోర్న్ లో…